Ples je pol zdravja

Če je smeh pol zdravja, je druga polovica zagotovo ples

Ples ima mnogo pozitivnih učinkov. Spoznali smo fizične učinke, ki odlično vplivajo na naše telo. A so si strokovnjaki edini, da je za trdno zdravje potrebna tudi dobra psihična kondicija.

 

Tokrat vam naštevamo pozitivne učinke plesa, ki bodo delovali predvsem na vašo psihično počutje.

 

  • Stanje zanosa

Ko smo popolnoma v trenutku, ko je vse ostalo nepomembno, ko je to, kar delamo, ravno dovolj zahtevno, da nam predstavlja izziv, ko nas to, kar delamo, osrečuje, lahko preidemo v stanje zanosa. Zanos je stanje popolnega osredotočanja in usmerjene pozornosti na izvajanje določene mentalne ali fizične aktivnosti. Je trenutna, subjektivna izkušnja, pri čemer je bistvenega pomena posameznikovo dojemanje naloge, sebe in okolja. V stanju zanosa posameznik v celoti izkorišča svoj potencial, jenotranje motiviran za opravljanje naloge, zmanjša se njegova stopnja samozavedanja in občutek za čas. Večkrat ko smo v stanju zanosa bolj smo odporni na stres oz. manj tudi smo v stresu.

  • Pozitivna čustva (izražanje čustev: pozitivnih in negativnih na konstruktiven način)

Ples nam omogoča konstruktivno izražanje čustev. Povzroča občutke radosti, svobode, sproščenosti, ljubezni in veselja. Hkrati pa nam omogoča, da občutke kot so jeza, strah, žalost, sram itd. na konstruktiven način preko giba, glasbe in prisotnosti v telesu tudi izražamo.

  • Samozavest, samopodoba

Tako fizični kot psihični pozitivni učinki ter občutki pa krepijo tudi našo samozavest in samopodobo. Ko nam pri plesu nekaj uspe, ali ko vidimo, da se trudijo tudi drugi, ko nas plesni učitelj spodbuja in pohvali, ter naši dobri notranji občutki, vse to lahko izredno pozitivno vpliva na našo samozavest.

 

Resnično je zanimivo opazovati, kako slaba volja na plesnih vajah enostavno izpuhti. Problemi v šoli, na delovnem mestu, med sovrstniki ali sodelavci med plesom izginejo. Poznate koga, ki bi plesne vaje zapuščal zagrenjen, prestrašen, jezen?