Plačilni in ostali pogoji

Šolnina

 • Prisotnost na vaji je mogoča le ob plačilu vadnine do prve vaje tečaja.
 • Ob vpisu udeleženec programa oz. eden od staršev ali skrbnikov (v primeru, da je udeleženec programa mladoletna oseba) odda prijavnico in se s podpisom zaveže, da bo poravnal vse stroške šolanja.
 • Plačilo je potrebno izvesti do 10. v mesecu z nakazilom na transakcijski račun Patricia Nagashi Brilli, s.p. (SI56 0313 5100 0426 121;namen »Ime in priimek udeleženca programa«; sklic »mesec in leto plačila«).

Posebni plačilni pogoji

 • Drugi član iz iste družine ima 25 % popusta, tretji in ostali člani družine imajo 40 % popusta.
 • Popust se obračunava pri družinskem članu, ki plačuje nižjo mesečno vadnino.

Odsotnosti

 • Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino.
 • Udeležencu se pri plačilu šolnine v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo oz. največ teden dni po odsotnosti na kazina.obala@gmail.com in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi, upošteva celoten čas trajanja odsotnosti v znesku 3,00 EUR / vajo (pri programih, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko, upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna).
 • V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu vadnina za program ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj v znesku 3,00 EUR za vsako zamujeno vajo.

Rezervacije tečajev

 • Rezervacije tečajev sprejemamo brezplačno in veljajo do dogovorjenega datuma pred pričetkom tečaja, ko morate vadnino poravnati, sicer vam mesta v željeni skupini ne moremo zagotoviti.
 • Vpis v skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest.

Zavarovanje

 • Vadba v prostorih Kazina Obala in na morebitnih ostalih lokacijah, kjer se bodo izvajali programi, je na lastno odgovornost.
 • Udeleženec programa je dolžan osebno skrbeti zlasti za veljavno osebno zdravstveno in nezgodno zavarovanje, aktivno osebno skrb in osebno varovanje pred vsemi poškodbami, obveščanje o dejanskem zdravstvenem statusu, takojšnje opozorilo v primeru slabšega psihičnega ali fizičnega stanja in takojšnje opozorilo glede kakršnega koli drugega vzroka, ki bi lahko vplival na zmanjšano sposobnost vadbe.
 • Za izgubljene ali ukradene predmete v prostorih in/ali morebitnih drugih lokacijah, kjer se bodo izvajali programi, Kazina Obala ne odgovarja.

Cenik mesečnih vadnin

 • CICI: 1x tedensko, 45 min, 30 EUR.
 • HIP HOP BOYS, MIX MINI, MIX MIDI: 2x tedensko, 60 min, 45 EUR.
 • JAZZ MAXI, HIP HOP MAXI: 2x tedensko, 90 min, 52 EUR.
 • JAZZ MAXI + HIP HOP MAXI: 4x tedensko, 90 min, 75 EUR.
 • JAZZ MAXI ali HIP HOP MAXI + LADY: 3x tedensko, 90 min, 64 EUR.
 • Družabni plesi: 1x tedensko, 90 min, 30 EUR.
 • LADY: 1x tedensko, 90 min, 30 EUR.

Pridržujemo si pravico spremeniti cene v skladu z rastjo cen na drobno.

V Izoli, september 2019